Porównanie lokat

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Porównanie lokat

W naszej ofercie znajdziesz lokaty oferujące możliwości oszczędzania dopasowane do Twoich potrzeb. Poniższa tabela prezentuje porównanie najważniejszych cech naszych lokat:

Plus Progres 5 Plus
Oprocentowanie
Stałe lub zmienne w zależności od wysokości oraz okresu lokaty Stałe w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, wzrastające w kolejnych okresach; nie zależy od kwoty lokaty Zmienne (stałe w okresach 3-miesięcznych), w zależności od wysokości oraz okresu lokaty
Forma wypłaty odsetek
Z dołu Z dołu Z dołu
Kapitalizacja odsetek
Na koniec okresu lokaty Na koniec każdego roku trwania lokaty Na koniec każdego 3-miesięcznego okresu trwania lokaty
Czas
30-360 dni 3 lata 1 - 10 lat
Minimalna kwota
1 000 PLN 1 000 PLN 5 000 PLN
Czy trzeba mieć konto w Volkswagen Bank, aby założyć lokatę?
tak tak tak
Wysokość wypłaconych odsetek w przypadku zerwania lokaty
1/2 należnych odsetek 1/2 należnych odsetek za trwający rok 1/2 należnych odsetek za trwający kwartał
W jaki sposób można otworzyć lokatę?
- przez internet
- telefonicznie
- podpisując odpowiedni formularz
- przez internet
- telefonicznie
- przez internet
- telefonicznie
Opcja automatycznego odnowienia
tak tak tak

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).