Lokata Progres

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Lokata Progres

Lokata z progresywnym oprocentowaniem

Lokata Progres to tzw. lokata progresywna, o wzrastającym oprocentowaniu.

Zbierasz środki na wybrany cel i poszukujesz możliwości długoterminowego oszczędzania?

Lokata Progres dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku Konta e-direct lub Plus Konta

  • Systematyczne oszczędzanie już od kwoty 1 000 zł, przez 3 lata
  • Gwarancja stałego oprocentowania w okresach 3-miesięcznych
  • Oprocentowanie wzrastające po upływie każdych kolejnych 3 miesięcy trwania lokaty
  • Odsetki wypłacane na Twoje konto po każdym roku trwania lokaty

Na Lokacie Progres oprocentowanie Twoich oszczędności rośnie systematycznie co 3 miesiące, jest stałe w okresach 3-miesięcznych a w każdym kolejnym jest coraz wyższe.

  • Lokata Progres zakładana jest na 3 lata. Minimalna kwota wpłaty wynosi 1 000 zł. Odsetki po każdym roku trwania lokaty wypłacane są na Twoje konto. Kapitał możesz wycofać – nie tracąc odsetek – w każdą rocznicę rozpoczęcia lokaty. Jednak najwyższe oprocentowanie uzyskasz po upływie pełnego 3-letniego okresu lokaty!
  • W przypadku, gdy musisz wycofać oszczędności przed upływem terminu lokaty, nie utracisz całości naliczonych odsetek. Wypłacone wcześniej na Twoje konto odsetki zachowasz w pełnej kwocie. Dodatkowo z naliczonych za ostatni okres odsetek Bank wypłaci Ci połowę.
  • Depozyty w Volkswagen Bank objęte są systemem gwarantowania w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).