Lokata Plus

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Lokata Plus

Lokata Plus z gwarancją zysku

Lokata Plus to rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają atrakcyjnego oprocentowania z gwarancją zysku.

Chcesz ulokować swoje pieniądze w pewny i bezpieczny sposób uzyskując przy tym atrakcyjne oprocentowanie?

Depozyty w Volkswagen Bank objęte są systemem gwarantowania w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  • Wysoko oprocentowana lokata terminowa!
  • Dowolny okres oszczędzania od 30 do 360 dni
  • Kapitalizacja odsetek na zakończenie okresu umownego
  • Kwota minimalna lokaty 1000 zł

Jeśli posiadasz Konto e-direct albo Plus Konto, możesz w prosty sposób ulokować swoje nadwyżki, zakładając Lokatę Plus przez internet lub telefon z każdego miejsca, o dowolnej porze dnia i nocy.

Chcesz ulokować swoje pieniądze w pewny i bezpieczny sposób uzyskując przy tym atrakcyjne oprocentowanie?

Depozyty w Volkswagen Bank objęte są systemem gwarantowania w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  • Lokata Plus to wysoko oprocentowana lokata terminowa na okres od 30 do 360 dni o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Okres oszczędzania możesz określić indywidualnie z dokładnością, co do pojedynczego dnia.
  • Oprocentowanie Lokaty Plus zawartej na okres do 179 dni jest stałe, tzn. nie ulegnie zmianie do końca trwania lokaty. Natomiast lokaty zawierane na okres powyżej 179 dni oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.
  • Wysokość oprocentowania Lokaty Plus zależy nie tylko od okresu lokaty, ale także od kwoty, jaką zdeponujesz. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł. Im wyższa kwota Lokaty Plus, tym wyższe oprocentowanie!
  • Wypłata odsetek następuje na koniec okresu lokaty. W przypadku konieczności wcześniejszego zakończenia lokaty nie tracisz całości odsetek, są one wówczas naliczane według stawki określonej w Tabeli prowizji i opłat. Natomiast w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty masz możliwość wyboru wypłaty odsetek na wskazane konto lub dalszej ich kapitalizacji (dopisania do lokaty, czyli przedłużenia lokaty wysokości powiększonej o naliczone odsetki).
  • Depozyty w Volkswagen Bank objęte są systemem gwarantowania w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).