Przeniesienie rachunku

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Przeniesienie rachunku

Wystarczą dwa formularze by przenieść Twój rachunek do Volkswagen Bank!

Jeżeli chcesz otworzyć bezpłatne Konto e-direct - wystarczy, że wypełnisz dwa poniższe formularze, a my zajmiemy się resztą.

więcej

1. Otwórz Konto e-direct w Volkswagen Bank

Złóż wniosek o otwarcie Konta e-direct, nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą, by potwierdzić dane, a po podpisaniu dokumentów, które dostarczy do Ciebie kurier i złożeniu wzoru podpisu, Twoje konto zostanie otwarte.

więcej

2. Wydrukuj poniższe formularze

Aby złożyć dyspozycję przeniesienia rachunku do Volkswagen Bank pobierz poniższe dokumenty, wypełnij je i prześlij Pocztą na adres:

Volkswagen Bank
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Na Twoją dyspozycję przeniesienia rachunku składa się:

W ramach usługi przeniesienia rachunku masz możliwość złożenia następujących dyspozycji:

 • przeniesienia usług płatniczych (zleceń stałych i poleceń zapłaty)
 • przeniesienia salda
 • zamknięcia rachunku w Twoim dotychczasowym banku
 • poinformowania stron trzecich o nowym numerze konta
więcej

3. Twoją dyspozycję przekazujemy do Twojego dotychczasowego banku

Mamy na to 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania poprawnej dyspozycji

więcej

4. Twój dotychczasowy bank rozpoczyna realizację Twojej dyspozycji

Twój dotychczasowy bank weryfikuje dokumenty i potwierdza zgodność Twojego podpisu.

Twój bank ma 7 dni roboczych na przekazanie wszelkich niezbędnych informacji do wykonania dyspozycji przez Volkswagen Bank.

więcej

5. Rozpoczynamy realizację dyspozycji w Volkswagen Bank

Po otrzymaniu od Twojego dotychczasowego banku potwierdzenia zgodności Twojego podpisu oraz wszelkich niezbędnych informacji do wykonania dyspozycji przystępujemy do jej realizacji. Mamy 7 dni roboczych na rozpoczęcie świadczenia usług płatniczych: stałych zleceń i poleceń zapłaty. Jeśli zleciłeś nam taką dyspozycję, powiadomimy wskazane przez Ciebie strony trzecie o zmianie Twojego numeru konta (w tym Twojego pracodawcę czy Urząd Skarbowy).

Zakładając pozytywny przebieg procesu, bez opóźnień wynikających z niezgodności podpisu lub nieścisłości treści dyspozycji, łączny termin realizacji Twojej dyspozycji przeniesienia usług płatniczych wyniesie maksymalnie 21 dni roboczych.

więcej

6. Uwaga!

Lista przykładowych rodzajów rachunków oraz usług i produktów bankowych, co do których mogą wystąpić utrudnienia bądź opóźnienia w przeniesieniu:

 • rachunki, na których istnieje blokada z tytułu nierozliczonej transakcji, np. kartowej dokonanej kartą debetową;
 • rachunki, na których ustanowione są spłaty kredytów i kart kredytowych. Konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej;
 • rachunki z zajęciem egzekucyjnym/ inne blokady na rachunku, lub wstrzymania transakcji na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, lub rachunki, na których zostały ustanowione kaucje środków pod zobowiązania Klienta w innym banku;
 • rachunki z saldem zerowym i zaległymi opłatami (w przypadku, gdy Bank nie debetuje rachunków i opłaty są naliczone, ale niepobrane);
 • rachunki z saldem ujemnym (wykorzystany limit kredytowy, wykorzystany dozwolony debet, debet niedozwolony);
 • rachunki powiązane z lokatami, np. wskazane do przelewu odsetek;
 • rachunki, na które wpływają świadczenia z zagranicy, np. renty / emerytury zagraniczne, inne świadczenia o charakterze socjalnym, otrzymywane przez posiadacza rachunku (sprawność procedury przeniesienia rachunku zależy od zagranicznych instytucji wypłacających dane świadczenie).

Lista przykładowych rodzajów rachunków oraz usług i produktów bankowych, co do których przeniesienie nie będzie możliwe:

 • rachunki wspólne;
 • rachunki z otwartym inkasem czeków w obrocie krajowym oraz dewizowym;
 • zawarta transakcja negocjowana;
 • rachunki, do których wydane są karty typu charge;
 • zlecenia stałe krajowe, które nie mogą zostać przeniesione do innego banku - dotyczy to takich produktów, które są specyficzne tylko dla danego banku i powiązane z nimi numery rachunków mają odniesienie też do innych rachunków funkcjonujących w tym banku;
 • rachunki z otwartymi akredytywami/ inkasem dokumentowym;
 • rachunki Klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości konsumenckiej lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).